Regulamin

§1. Sklep internetowy Famoso

PROGRES Anna Dziekan ul. św. Rocha 41C/4 35-330 Rzeszów

NIP: 8672129342

Będąca właścicielem sklepu internetowego www.famoso.pl

§2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§3. Definicje

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. KLIENT – osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym famoso.pl (tj. zawierająca umowę sprzedaży na odległość przy pomocy strony famoso.pl) i/lub korzystająca z Konta Klienta.
 3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego famoso.pl
 6. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.famoso.pl.
 7. STRONA – Klient lub sprzedawca (zwane łącznie Stronami). 
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3. Przedmiot Regulaminu

Regulamin normuje prawa i obowiązki Stron w związku z:

a) zakupem Towarów w Sklepie przez Klientów,

b) zakładaniem, prowadzeniem i zamykaniem Kont przez Sklep,

c) oferowaniem przez Sklep Klientom innych narzędzi lub świadczeniem innych usług, w szczególności oznaczaniem Towarów jako Ulubione,

d) dystrybucją Newslettera przez Sklep,

e) zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sklep.

§4. Zakres terytorialny działania Sklepu

Sklep dostarcza Towary na terenie Unii Europejskiej oraz innych Krajów.

§5. Informacje o sklepie internetowym famoso.pl

 W ofercie famoso.pl znajdują się produkty marek premium – odzież, obuwie i akcesoria (damskie, męskie). Na stronach produktów są zamieszczone nazwy, zdjęcia, ceny, informacji o rozmiarze, marce, składzie surowcowym i innych przydatnych informacji. Ceny w sklepie internetowym famoso.pl podawane są w wysokości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła). Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

Wizerunki Towarów oraz informacje na temat Towarów przedstawione w Sklepie są skierowane do ogółu i są zaproszeniem do składania ofert, a nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o charakterze odpowiednich wizerunków i informacji jako jedynie zaproszeniu do składania ofert towarzyszy wizerunkom i informacjom przedstawionym w Sklepie.

§6. Zawarcie umowy sprzedaży, dokonanie zamówienia

Zawarcie umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego famoso.pl (sprzedaż na odległość) odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego famoso.pl.  Klient może złożyć Zamówienie przy pomocy Formularza Zamówienia lub przy pomocy Konta. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktów, określając w szczególności rozmiar i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego produktu oraz wybiera sposób płatności i dostawy. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku o podobnej treści. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże sklep dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. Przeważnie czas realizacji zamówienia wynosi:

 • w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zapłaty od Klienta, a czas dostawy przesyłki przez przewoźnika od momentu jej nadania wynosi do 48 godzin w przypadku wysyłki do Polski i do 5 dni w przypadku wysyłki do innego kraju.
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze są one kompletowane i nadawane w ciągu 2 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

Jeżeli sklep opóźnia się z realizacją zamówienia (tj. jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane mimo upływu 30 dni od dnia jego złożenia), Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy. Własność zamówionego produktu przechodzi na Klienta dopiero po uregulowaniu płatności za towar.

 §7.Sposób płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność przelewem z wykorzystaniem systemu Przelewy24 oraz Paynow

Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Termin płatności

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

 §8. Koszt, sposób i termin dostawy

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • Przesyłka paczkomatowa.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem umowa kupna-sprzedaży zostaje zwarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Klienta, umowa kupna-sprzedaży nadal obowiązuje i Sprzedawca może domagać się od kupującego zapłaty ceny towaru, kosztów przesyłki pierwotnej, kosztów przesyłki zwrotnej oraz nakładów poniesionych przez sklep (tj. wynagrodzenia za poniesioną szkodę). Kwota może zostać powiększona o koszt ponownej przesyłki.

§9. Konto Klienta

Konto Klienta zarejestrowane na famoso.pl stanowi dodatkową usługę, świadczoną na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Można z niego zrezygnować w każdej chwili. Konto Klienta przyspiesza proces składania zamówienia oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego, takich jak:

 • udział w dodatkowych Programach, dostępnych na famoso.pl
 • obserwowanie produktów dostępnych na famoso.pl,
 • dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta,
 • wgląd w historię złożonych zamówień oraz sprawdzenie statusu ich realizacji

§10. Odstąpienie od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie (zawierające nazwę produktu, cenę i nr zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i odesłanie zakupionego Towaru

Dla wykonania prawa do odstąpienia jest konieczne, aby na Towarze nadal znajdowała się nienaruszona, niezniszczona założona przez Sklep plomba zabezpieczająca która jest oznaczona logiem sklepu i poświadcza, że Towar został sprzedany przez Sklep.

Klient zobowiązany jest odesłać rzecz nie później niż 2 dni od dnia, w którym poinformuje sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 2 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Na termin uznania Państwa rachunku może mieć wpływ realizacja płatności przez banki, operatorów kart kredytowych i usług płatniczych lub inne podmioty zaangażowane w przekaz środków pieniężnych.

Okres realizacji płatności nie zależy od Sklepu i Sklep nie odpowiada za niego.  

§12. Reklamacja

Sklep famoso.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad. Famoso odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami art. 556 i nast. kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). Aby złożyć reklamację, Klient musi wypełnić protokół reklamacji i odesłać go na adres mailowy wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu.

Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczne i prawne. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Szczegóły znajdują się w art. 557-559 i art. 556 ze zn. 2 kodeksu cywilnego. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Występuje ona w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym . Szczegóły znajdują się w art. 556 ze zn. 1 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 559 kodeksu cywilnego).

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej,
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Szczegóły znajdują się w art. 556 ze zn. 3 kodeksu cywilnego.

W razie wystąpienia wady kupujący może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

 • wymiany towaru na nowy,
 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny, bądź:
 • odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.
  Istotność wady: Istotność wady ocenia się z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia i celu, z myślą o których kupujący nabył towar. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Szczegóły znajdują się w art. 560-561 i 565 kodeksu cywilnego.

1. Mimo dołożenia staranności przez Sklep, istnieje margines technicznej niedokładności przy utrwalaniu wizerunków Towarów, publikowaniu ich w Sklepie i wyświetlaniu na ekranie urządzenia użytkownika. Wizerunek może odbiegać w powyższym zakresie od Towaru z powodów dotyczących technologii fotograficznej, oprogramowania, właściwości i ustawień ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik, albo z innych powodów technicznych.

2. Wizerunek przedstawia tylko jeden rozmiar Towaru i nie jest aktualizowany, mimo wskazania innych rozmiarów w Sklepie, np. w Koszyku lub w Ulubionych.

3. Wizerunek Towaru nie musi przedstawiać tego samego egzemplarza, który zamawia Klient, lecz egzemplarz tego samego modelu. Towary w ramach tej samego modelu mogą różnić się w granicach standardów dobrego rzemiosła, co w szczególności może dotyczyć Towarów wykonywanych ręcznie.

4. Wizerunkowi Towaru mogą towarzyszyć informacje w postaci tekstu lub symboli, obejmujące cenę, model, rozmiar, wersję kolorystyczną oraz inne cechy Towaru.

W wypadku różnicy między wizerunkiem Towaru, a powyższymi informacjami, rozstrzygająca jest treść informacji w postaci tekstu lub symboli.

5. W wypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania co do wizerunku Towaru, prosimy o powstrzymanie się z zamówieniem i kontakt ze Sklepem. W miarę możliwości Sklep udzieli dodatkowych informacji o Towarze, udostępni dodatkowe wizerunki Towaru, umożliwi osobiste zbadanie Towaru przed złożeniem zamówienia.

6. Różnice między Towarem a wizerunkiem Towaru, o których mowa w niniejszym przepisie, nie stanowią wady Towaru ani niezgodności Towaru z umową.

Sposoby rozpatrywania reklamacji

W przypadku żądania wymiany towaru na nowy lub naprawy towaru w ramach rękojmi za wady, sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie (nie ma tu określonego terminu) i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Dopiero jeśli tego nie uczyni, kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania, a w przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu, kupującemu wolno odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Wybór żądania z tytułu rękojmi należy zasadniczo do kupującego, jednak sprzedawca – jeśli nie zgadza się z wyborem kupującego – może pod pewnymi warunkami zaproponować mu inne rozwiązanie. Musi to się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem – pod uwagę mogą być brane okoliczności takie jak:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
 • charakter wady – istotna czy nieistotna,
 • czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeśli wybór kupującego: byłaby niemożliwy do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości. Odmawiając spełnienia zgłoszonego przez kupującego żądania z powołaniem na powyższe względy, sprzedawca może zaproponować mu inne rozwiązanie. W takim przypadku konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. jeśli odmowa sprzedawcy dotyczyła wymiany produktu, kupujący może żądać naprawy, jeśli odmowa sprzedawcy dotyczyła naprawy produktu, to kupujący może żądać wymiany, bądź – w obu przypadkach – zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy (o ile wada jest istotna); wówczas stosuje się procedurę opisaną poniżej. Jeżeli zgłoszona reklamacja, jest pierwszą reklamacją danego towaru i kupujący zażądał w ramach rękojmi za wady od razu (lub w odpowiedzi na propozycję sprzedawcy, wskazaną powyżej) obniżenia ceny lub odstąpił od umowy (o ile wada jest istotna), sprzedawca może zaproponować kupującemu niezwłoczną wymianę towaru na nowy lub naprawę towaru, niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. W takim wypadku sprzedawca informuje o tej propozycji kupującego (konsumenta), który ma prawo do zmiany propozycji sprzedawcy (z wymiany na naprawę lub odwrotnie). Uwaga: Zmiana propozycji sprzedawcy przez kupującego nie jest możliwa, jeśli to, czego chce konsument, jest: niemożliwe do spełnienia dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymaga od sprzedawcy nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości. Szczegóły znajdują się w art. 560-562 i 565 kodeksu cywilnego. Okres rękojmi Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w sprzedanym produkcie przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy sprzedanej. Jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady. Szczegóły znajdują się w art. 568-568 ze zn. 1 kodeksu cywilnego. Termin dochodzenia roszczeń Roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Przy czym jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy sprzedanej. Ponadto jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Szczegóły znajdują się w art. 568-568 ze zn. 1 i art. 576 kodeksu cywilnego.

Jeżeli złożona przez konsumenta reklamacja zawiera żądanie:

 • naprawy towaru,
 • wymiany towaru na nowy,
 • obniżenia ceny towaru (określając kwotę, o którą cena ma być obniżona), sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W pozostałych przypadkach Famoso jest obowiązany udzielić konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów przyjmuje się, że sprzedawca uznał reklamację za zasadną (art. 561 ze zn. 5 kodeksu cywilnego i art. 7a ustawy o prawach konsumenta). SKlep przekazuje Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie. Jeśli Klient podał na potrzeby rozpatrywania reklamacji swój adres e-mail lub numer telefonu, informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sklep może mu zostać przekazana mailowo lub telefonicznie (wiadomością sms lub mms).

Koszty reklamacji: Klient składający reklamację powinien na własny koszt dostarczyć wadliwą rzecz wraz z protokołem reklamacyjnym do miejsca wskazanego w umowie. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli reklamacja okazała się zasadna, konsument ma również prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu. Szczegóły znajdują się w art. 561 ze zn. 1 – 561 ze zn. 4, art. 566-567 i 574 kodeksu cywilnego. Polityka prywatności (dane osobowe) Informacje dot. przetwarzania przez Famoso danych osobowych w związku z obsługą procesu reklamacji. zawarte są w Polityce prywatności.

Reklamacje można kierować do PROGRES Anna Dziekan pisemnie lub mailowo na adres: ul. św. Rocha 41C/4 35-330 Rzeszów

Na ten sam adres należy przesłać reklamowany produkt.

Polityka prywatności (dane osobowe) Informacje dot. przetwarzania przez Famoso danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności. Cookies

1.Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej famoso.pl., Sklep wykorzystuje technologię znaną jako „cookies”. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej famoso.pl. Polityka cookies dostępna jest tutaj. Logi serwera

2. Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową famoso.pl. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową famoso.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem stroną internetową famoso.pl

3. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera strony internetowej famoso.pl jest dostępny w polityce prywatności. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej www.famoso.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w zamówienia w sklepie internetowym famoso.pl), to:

a) urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu
b) przeglądarka internetowa,
c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript,
d) posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia,
e) programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Sklep do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).

Famoso informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Sklep podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk. Reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego famoso.pl oraz innych usług, świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej famoso.pl, można zgłaszać pisemnie lub mailowo na adres Biura Obsługi Klienta podany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sklep w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

1. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza praw Klienta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Treści bezprawne Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach sklepu internetowego famoso.pl treści o charakterze bezprawnym. Prawa autorskie Wszelkie prawa do strony internetowej famoso.pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo Famoso oraz innych treści i elementów, przysługują PROGRES Anna Dziekan. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej famoso.pl lub jej części bez zgody PROGRES Anna Dziekan.

Zmiana Regulaminów

PROGRES Anna Dziekan może dokonać zmiany Regulaminów sklepu internetowego famoso.pl w razie:

 • zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego famoso.pl lub usług świadczonych przez Sklep drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej famoso.pl, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a PROGRES Anna Dziekan lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,
 • jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,
 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,
 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,
 • w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie famoso.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony famoso.pl.