Zwroty

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA: POBIERZ

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA ZAMÓWIONEJ PRZESYŁKI POBRANIOWEJ Z WINY KUPUJĄCEGO, CO ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ, SKLEP MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA TYTUŁEM NIE WYWIĄZANIA SIĘ Z WARUNKÓW ZAWARTEJ UMOWY. W TYM: ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY TOWAR, KOSZTÓW DOSTAWY ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZWROTEM NIEODEBRANEJ PRZEZ PAŃSTWA PRZESYŁKI.

W PRZYPADKU NIEODEBRANYCH ZAMÓWIONYCH PRZESYŁEK POBRANIOWYCH, SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA OPCJI “ZAPŁATA ZA POBRANIEM” PRZY KOLEJNYCH ZAMÓWIENIACH, DO MOMENTU UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI WOBEC SKLEPU.

Skutki odstąpienia od umowy:

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę wynikającą z ceny zakupionego przedmiotu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar i zaakceptowaliśmy reklamacje towaru. Potwierdzeniem otrzymania towaru jest data otrzymania przesyłki od firmy kurierskiej.
  • Nie ponosimy dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego niż oferowany przez nas sposób dostarczenia zwrotu.
  • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, o ile nie wskażą Państwo na inne rozwiązanie, lub płatność nastąpiła za pobraniem – wtedy równowartość towaru zostanie zwrócona na wskazany numer konta bankowego.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Produkty należy odesłać lub przekazać na adres: PROGRES Anna Dziekan ul. św. Rocha 41C/4 35-330 Rzeszów