Zwroty

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, zawierającego nazwę produktu i cenę (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Towar zwracany przyjmowany jest tylko i wyłącznie z oryginalną nienaruszoną metką, oraz oryginalnymi plombami, z dołączonym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania towaru od sprzedającego. W przeciwnym wypadku zwroty będą odrzucane. Produkty należy odesłać lub przekazać na adres: PROGRES Anna Dziekan ul. św. Rocha 41C/4 35-330 Rzeszów

WZÓR FORMULARZA: POBIERZ

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA ZAMÓWIONEJ PRZESYŁKI POBRANIOWEJ Z WINY KUPUJĄCEGO, CO ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ, SKLEP MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA TYTUŁEM NIE WYWIĄZANIA SIĘ Z WARUNKÓW ZAWARTEJ UMOWY. W TYM: ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY TOWAR, KOSZTÓW DOSTAWY ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZWROTEM NIEODEBRANEJ PRZEZ PAŃSTWA PRZESYŁKI.

W PRZYPADKU NIEODEBRANYCH ZAMÓWIONYCH PRZESYŁEK POBRANIOWYCH, SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA OPCJI “ZAPŁATA ZA POBRANIEM” PRZY KOLEJNYCH ZAMÓWIENIACH, DO MOMENTU UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI WOBEC SKLEPU.

 • 1. Zaloguj się na swoje konto klienta lub wejdź w zakładkę Zwroty.
 • 2. Wypełnij formularz zwrotu.
 • 3. Przejdź do strony zwrotów InPost https://szybkiezwroty.pl/ i dokończ procedurę postępując zgodnie ze wskazówkami:
  – wybierz sklep Famoso z listy dostępnych sklepów
  – wypełnij formularz InPost ze swoimi danymi: imię, nazwisko, numer zamówienia
  – po zatwierdzeniu zgłoszenia zwrotu InPost otrzymasz e-mail / SMS z kodem zwrotu, który należy umieścić na paczce.
 • 4. Umieść paczkę w wybranym Paczkomacie InPost.
 • 5. Po otrzymaniu przesyłki przez nasz magazyn zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni za pomocą tej samej metody płatności, którą opłacono zamówienie.

Skutki odstąpienia od umowy:

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę wynikającą z ceny zakupionego przedmiotu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar i zaakceptowaliśmy reklamacje towaru. Potwierdzeniem otrzymania towaru jest data otrzymania przesyłki od firmy kurierskiej.
 • Nie ponosimy dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego niż oferowany przez nas sposób dostarczenia zwrotu.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, płatność przez PayNow jest zwracana poprzez ten system, nie ma możliwości zlecenia zwrotu na inny numer konta, przelew zwykły lub płatność nastąpiła za pobraniem – wtedy równowartość towaru zostanie zwrócona na wskazany numer konta bankowego.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.